Phan Vũ Xuân Hùng

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Phan Vũ Xuân Hùng
 • Phan Vũ Xuân Hùng
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập và làm việc: University of California Santa Barbara
 • Quá trình đào tạo:
  • Hóa vật liệu tại UC Santa Barbara, California, USA năm 2016 (Tiến sĩ)
  • Khoa học và công nghệ Môi trường tại Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), Gwangju, Korea năm 2009 (Thạc sĩ)
  • Hóa học tại Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội năm 2006 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Nghiên cứu sau tiến sĩ
 • Phan Vũ Xuân Hùng
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập và làm việc: University of California Santa Barbara
 • Quá trình đào tạo:
  • Hóa vật liệu tại UC Santa Barbara, California, USA năm 2016 (Tiến sĩ)
  • Khoa học và công nghệ Môi trường tại Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), Gwangju, Korea năm 2009 (Thạc sĩ)
  • Hóa học tại Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội năm 2006 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Nghiên cứu sau tiến sĩ

Tháng Bảy, 2017

 • 16 Tháng Bảy

  Mối tương quan giữa sữa bò và một số bệnh phổ biến

  sữa và dậy thì sớm

  Bài báo được đăng trên Sức khỏe & Đời sống (SK&ĐS) (26/05/2016) làm dấy lên những lo ngại về sữa thông qua việc cân bằng giữa mặt lợi và mặt hại của sữa...

 • 16 Tháng Bảy

  Mối lo ngại về hormone tăng trưởng trong sữa bò

  sữa và dậy thì sớm

  Bài báo được đăng trên Sức khỏe & Đời sống (SK&ĐS) (26/05/2016) làm dấy lên những lo ngại về sữa thông qua việc cân bằng giữa mặt lợi và mặt hại của sữa...

 • 16 Tháng Bảy

  Chứng không dung nạp lactose

  chung khong dung nap duong lactose

  Bài báo được đăng trên Sức khỏe & Đời sống (SK&ĐS) (26/05/2016) làm dấy lên những lo ngại về sữa thông qua việc cân bằng giữa mặt lợi và mặt hại của sữa...

error: