Võ Hồng Trâm

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Võ Hồng Trâm
 • Võ Hồng Trâm
 • Triết lý sống
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Thực Phẩm tại ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM năm 2010 (Đại Học).
 • Công việc hiện tại: đang cập nhật
 • Võ Hồng Trâm
 • Triết lý sống
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Thực Phẩm tại ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM năm 2010 (Đại Học).
 • Công việc hiện tại: đang cập nhật

Tháng Mười, 2015

Tháng Chín, 2015

 • 13 Tháng Chín

  Quy trình sản xuất cá hồi hun khói

  Cá hồi hung khói

  Thời xa xưa, cá được ướp muối rồi phơi khô hoặc hun khói để bảo quản, giúp người dân ở vùng lạnh trữ thức ăn cho mấy tháng mùa đông.

Tháng Tám, 2015

error: