Nguyễn Thị Hiền Lương

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Thị Hiền Lương
 • Nguyễn Thị Hiền Lương
 • “Mỗi bức tường đều là một cánh cửa”
 • Nơi học tập và làm việc: Đại học công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University, Singapore)
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ hóa học và thực phẩm tại Đại học Bách Khoa TpHCM năm 2007 (Cử nhân)
  • Kỹ thuật y sinh tại Đại học quốc gia Singapore (National University of Singapore) năm 2013 (Tiến sĩ)
 • Công việc hiện tại: Nhà nghiên cứu (Research Fellow)
 • Nguyễn Thị Hiền Lương
 • “Mỗi bức tường đều là một cánh cửa”
 • Nơi học tập và làm việc: Đại học công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University, Singapore)
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ hóa học và thực phẩm tại Đại học Bách Khoa TpHCM năm 2007 (Cử nhân)
  • Kỹ thuật y sinh tại Đại học quốc gia Singapore (National University of Singapore) năm 2013 (Tiến sĩ)
 • Công việc hiện tại: Nhà nghiên cứu (Research Fellow)

Tháng Ba, 2016

Tháng Hai, 2016

error: