Chủ Nhật, 25/02/2024
TS. Đàm Đức Tài

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

TS. Đàm Đức Tài
 • TS. Đàm Đức Tài (Tommy)
 • “When you share, you get more”
 • Nơi làm vic: ASM Pacific Technology Ltd, Singapore
 • Quá trình đào to:
  • Nanotechnology and Materials at Nanyang Technological University, Singapore, 2014 (PhD)
  • Chemical and Biomolecular Engineering at Nanyang Technological University, Singapore 2010 (Bachelor)
 • Công vic hin ti: Kĩ sư quá trình (process engineer, back-end semiconductor)
 • Gii thiu v bn thân: Đức Tài là một kĩ sư chuyên ngành Hóa, hiện đang làm việc trong ngành công nghiệp bán dẫn.

 

 • TS. Đàm Đức Tài (Tommy)
 • “When you share, you get more”
 • Nơi làm vic: ASM Pacific Technology Ltd, Singapore
 • Quá trình đào to:
  • Nanotechnology and Materials at Nanyang Technological University, Singapore, 2014 (PhD)
  • Chemical and Biomolecular Engineering at Nanyang Technological University, Singapore 2010 (Bachelor)
 • Công vic hin ti: Kĩ sư quá trình (process engineer, back-end semiconductor)
 • Gii thiu v bn thân: Đức Tài là một kĩ sư chuyên ngành Hóa, hiện đang làm việc trong ngành công nghiệp bán dẫn.

 

Tháng Chín, 2015