Chủ Nhật, 14/04/2024
Đặng Thị Bích Hằng

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Đặng Thị Bích Hằng
 • ThS. Đặng Thị Bích Hằng (Sylvia)
 • “Bắt đầu tư nơi bạn đứng. Sử dụng những gì bạn có. Làm những gì bạn có thể – Arthur Ashe.”
 • Nơi làm việc: Tập đoàn Hưng Lộc Phát
 • Quá trình đào tạo:
  • MBA tại University of South Florida năm 2016 (Thạc sỹ)
 • Công việc hiện tại: Kiểm soát viên
 • Giới thiệu bản thân: Mỗi ngày qua đi đối với tôi quý giá vì có thêm cơ hội để học hỏi, trưởng thành và cống hiến.
 • ThS. Đặng Thị Bích Hằng (Sylvia)
 • “Bắt đầu tư nơi bạn đứng. Sử dụng những gì bạn có. Làm những gì bạn có thể – Arthur Ashe.”
 • Nơi làm việc: Tập đoàn Hưng Lộc Phát
 • Quá trình đào tạo:
  • MBA tại University of South Florida năm 2016 (Thạc sỹ)
 • Công việc hiện tại: Kiểm soát viên
 • Giới thiệu bản thân: Mỗi ngày qua đi đối với tôi quý giá vì có thêm cơ hội để học hỏi, trưởng thành và cống hiến.

Tháng Mười, 2020