Thứ Sáu, 24/05/2024
Trần Ngọc Khang

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trần Ngọc Khang
 • Trần Ngọc Khang
 • “Đơn giản và thanh thản”
 • Nơi làm việc: Huế
 • Quá trình đào tạo:
  • Ngôn ngữ Anh tại Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2018 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Freelancer dịch thuật
 • Trần Ngọc Khang
 • “Đơn giản và thanh thản”
 • Nơi làm việc: Huế
 • Quá trình đào tạo:
  • Ngôn ngữ Anh tại Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2018 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Freelancer dịch thuật

Tháng Mười, 2020

 • 5 Tháng Mười

  Cà Phê: Thức uống có lợi hay hại

  Cà Phê: Thức uống có lợi hay hại

  Cà phê còn có nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Mỗi ngày chỉ nên dùng 3-5 tách cà phê hoặc 400 mg caffeine. Cà phê còn chứa nhiều hợp chất...