Thứ Ba, 21/05/2024
Lê Hà Phượng Đức

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Lê Hà Phượng Đức
 • Lê Hà Phượng Đức
 • Triết lý sống
 • Nơi làm việc: Công ty Liên doanh Điều hành chung Cửu Long (CLJOC)
 • Quá trình đào tạo:
  • Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Kinh tế Luật- ĐHQG TP Hồ Chí Minh năm 2013 (Cử nhân)
  • Cử nhân tại Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2009 (Tiếng Anh)
 • Công việc hiện tại: Tiếng Anh
 • Lê Hà Phượng Đức
 • Triết lý sống
 • Nơi làm việc: Công ty Liên doanh Điều hành chung Cửu Long (CLJOC)
 • Quá trình đào tạo:
  • Kinh tế Đối ngoại tại Đại học Kinh tế Luật- ĐHQG TP Hồ Chí Minh năm 2013 (Cử nhân)
  • Cử nhân tại Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2009 (Tiếng Anh)
 • Công việc hiện tại: Tiếng Anh

Tháng Một, 2016

 • 24 Tháng Một

  Bạn cần bao nhiêu protein?

  Ý tưởng của việc ăn nhiều protein đã trở nên phổ biến trong vài năm qua. Một số người cho rằng ăn với chế độ giàu protein và sử dụng các chế phẩm bổ sung protein - dạng bột, dạng viên hoặc dạng bột lắc (shake) - là những cách để xây dựng cơ chắc khỏe

Tháng Mười Hai, 2015