Thứ Sáu, 01/03/2024
Quách Ngọc Thơ

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Quách Ngọc Thơ
 • Quách Ngọc Thơ
 • “Vươn cao tới bầu trời để chạm các vì sao”
 • Nơi học làm việc: Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản
 • Quá trình đào tạo:
  • Chế biến thủy sản tại Đại học Cần Thơ năm 2010 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Nhân viên
 • Quách Ngọc Thơ
 • “Vươn cao tới bầu trời để chạm các vì sao”
 • Nơi học làm việc: Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản
 • Quá trình đào tạo:
  • Chế biến thủy sản tại Đại học Cần Thơ năm 2010 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Nhân viên

Tháng Mười Một, 2015

 • 25 Tháng Mười Một

  Hoa kế sữa (Milk Thistle)

  Hoa kế sữa

  Hoa kế sữa đã được công bố về chức năng bảo vệ gan khỏi những tác hại của virus, các chất độc hại ...

Tháng Mười, 2015

 • 10 Tháng Mười

  Melatonin

  Melatonin

  Melatonin là một loại hormone được sản sinh từ tuyến tùng (nằm ở giữa não), giúp điều hòa nhịp thức – ngủ...