Chủ Nhật, 14/07/2024
Lê Nguyễn Quang Tú

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Lê Nguyễn Quang Tú
 • Lê Nguyễn Quang Tú
 • Cần giữ một tâm hồn nồng cháy nhưng cần phải có một cái đầu lạnh
 • Nơi học tập: Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Hóa lý – Hóa phân tích tại Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: Hướng ngoại, linh hoạt http://loans-cash.net , trách nhiệm cao, khả năng giao tiếp khá, ham học hỏi, mong muốn có thêm nhiều kinh nghiệm, cái thiện thêm các kỹ năng đã có, rèn luyện thêm các kỹ năng mới.
 • Lê Nguyễn Quang Tú
 • Cần giữ một tâm hồn nồng cháy nhưng cần phải có một cái đầu lạnh
 • Nơi học tập: Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Hóa lý – Hóa phân tích tại Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: Hướng ngoại, linh hoạt http://loans-cash.net , trách nhiệm cao, khả năng giao tiếp khá, ham học hỏi, mong muốn có thêm nhiều kinh nghiệm, cái thiện thêm các kỹ năng đã có, rèn luyện thêm các kỹ năng mới.

Tháng Ba, 2016

Tháng Một, 2016

Tháng Mười Một, 2015