TS. Hoàng Mai Phương

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

TS. Hoàng Mai Phương
 • TS. Hoàng Mai Phương
 • “There are no rules. You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over, and it’s because you fall over that you learn to save yourself from falling over – Richard Branson”
 • Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo: 
  • Hóa học (Chemistry) tại University of Tulsa năm 2014 (Đại học)
  • Công nghệ Hóa (Chemical Engineer) tại University of Tulsa năm 2014 (Đại học)
  • Công nghệ Hóa và Sinh học (Chemical & Biological Engineer) tại KAUST năm 2019 (Tiến Sĩ)
 • Công việc hiện tại: Cộng tác viên Hiệu đính cho Thực phẩm cộng đồng
 • TS. Hoàng Mai Phương
 • “There are no rules. You don’t learn to walk by following rules. You learn by doing, and by falling over, and it’s because you fall over that you learn to save yourself from falling over – Richard Branson”
 • Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo: 
  • Hóa học (Chemistry) tại University of Tulsa năm 2014 (Đại học)
  • Công nghệ Hóa (Chemical Engineer) tại University of Tulsa năm 2014 (Đại học)
  • Công nghệ Hóa và Sinh học (Chemical & Biological Engineer) tại KAUST năm 2019 (Tiến Sĩ)
 • Công việc hiện tại: Cộng tác viên Hiệu đính cho Thực phẩm cộng đồng

Tháng Mười, 2020

 • 19 Tháng Mười

  Công thức nào cho một tuổi già khỏe mạnh?

  Công thức nào cho tuổi già khỏe mạnh

  Kéo dài tuổi thọ, nâng cao sức khỏe và tăng cường vận động là một trong những nỗ lực chống lão hóa. Những vấn đề quan tâm gồm: độ linh hoạt cơ khớp, lão hóa da.

 • 5 Tháng Mười

  Cà Phê: Thức uống có lợi hay hại

  Cà Phê: Thức uống có lợi hay hại

  Cà phê còn có nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Mỗi ngày chỉ nên dùng 3-5 tách cà phê hoặc 400 mg caffeine. Cà phê còn chứa nhiều hợp chất...

Tháng Chín, 2020

error: