Thứ Sáu, 23/02/2024
Nguyễn Huỳnh Như Phượng

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Huỳnh Như Phượng
 • Nguyễn Huỳnh Như Phượng
 • “Everything will be oke”
 • Nơi học tập và làm việc: Freelancer
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Quốc Tế- HCM năm 2015 (Kỹ sư)
 • Công việc hiện tại: Freelancer
 • Nguyễn Huỳnh Như Phượng
 • “Everything will be oke”
 • Nơi học tập và làm việc: Freelancer
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Quốc Tế- HCM năm 2015 (Kỹ sư)
 • Công việc hiện tại: Freelancer

Tháng Năm, 2021

 • 31 Tháng Năm

  Để có “hộp cơm trưa” an toàn

  Một bữa trưa mang theo từ nhà chỉ có thể an toàn khi được xử lý, nấu chín và bảo quản đúng cách. Lời khuyên về cách sơ chế và chế biến thực phẩm...