Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Huỳnh Như Phượng
 • Nguyễn Huỳnh Như Phượng
 • “Everything will be oke”
 • Nơi học tập và làm việc: Freelancer
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Quốc Tế- HCM năm 2015 (Kỹ sư)
 • Công việc hiện tại: Freelancer
 • Nguyễn Huỳnh Như Phượng
 • “Everything will be oke”
 • Nơi học tập và làm việc: Freelancer
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Quốc Tế- HCM năm 2015 (Kỹ sư)
 • Công việc hiện tại: Freelancer

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: