Chủ Nhật, 19/05/2024
Lê Thị Thanh

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Lê Thị Thanh
 • Lê Thị Thanh
 • “Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Nông lâm Huế
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Nông lâm Huế năm 2018 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Lê Thị Thanh
 • “Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Nông lâm Huế
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Nông lâm Huế năm 2018 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Tháng Một, 2021