ThS. Huỳnh Quang Phước

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

ThS. Huỳnh Quang Phước
 • ThS. Huỳnh Quang Phước
 • “Triết lý sống”
 • Nơi làm việc: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
 • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Công việc hiện tại: đang cập nhật
 • ThS. Huỳnh Quang Phước
 • “Triết lý sống”
 • Nơi làm việc: Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
 • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Công việc hiện tại: đang cập nhật

Tháng Tám, 2015

 • 13 Tháng Tám

  Ghi nhãn và an toàn phụ gia thực phẩm

  Điều luật chính phủ Liên bang qui định: Nhãn đóng gói phải liệt kê tất cả các thành phần thực phẩm bao gồm cả các phụ gia trực tiếp bằng tên thông thường, theo thứ tự trọng lượng.

 • 13 Tháng Tám

  Thành phần và sự tiêu thụ phụ gia thực phẩm

  Hiện nay có hơn 2300 loại phụ gia thực phẩm được phép sử dụng. Nguồn gốc: Phụ gia thực phẩm được tạo nên từ các hợp chất hóa học.

error: