Chủ Nhật, 25/02/2024
Nguyễn Thị Hồng Yến

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Thị Hồng Yến
 • Nguyễn Thị Hồng Yến
 • Nói ít làm nhiều
 • Nơi học tập: Trường ĐH Bách Khoa TpHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ thuật hóa học tại Trường ĐH Bách Khoa TpHCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Nguyễn Thị Hồng Yến
 • Nói ít làm nhiều
 • Nơi học tập: Trường ĐH Bách Khoa TpHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ thuật hóa học tại Trường ĐH Bách Khoa TpHCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Tháng Một, 2016