Thứ Bảy, 24/02/2024
Đỗ Đình Thịnh

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Đỗ Đình Thịnh
 • Đỗ Đình Thịnh
 • Triết lý sống
 • Nơi học tập: Đại học Terengganu, Malaysia. Nơi làm việc: Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ sinh học tại Đại học Terengganu, Malaysia năm 2015 (Học viên)
  • Sinh học tại Đại học KHTN (Đại học quốc gia Hà Nội) năm 2009 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Học viên tại Đại học Terengganu, Malaysia
 • Đỗ Đình Thịnh
 • Triết lý sống
 • Nơi học tập: Đại học Terengganu, Malaysia. Nơi làm việc: Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ sinh học tại Đại học Terengganu, Malaysia năm 2015 (Học viên)
  • Sinh học tại Đại học KHTN (Đại học quốc gia Hà Nội) năm 2009 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Học viên tại Đại học Terengganu, Malaysia

Tháng Mười, 2015

Tháng Tám, 2015