BS. Võ Hùng Chí

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

BS. Võ Hùng Chí
 • BS. Võ Hùng Chí
 • “Triết lý sống”
 • Nơi học tập và làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2015
 • Công việc hiện tại: Bác sĩ
 • BS. Võ Hùng Chí
 • “Triết lý sống”
 • Nơi học tập và làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2015
 • Công việc hiện tại: Bác sĩ

Tháng Sáu, 2017

error: