Thứ Sáu, 01/03/2024
Trịnh Mạnh Hùng

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trịnh Mạnh Hùng
 • Trịnh Mạnh Hùng
 • “Hãy tìm kiếm những điều bạn mong muốn, chắc chắn nó sẽ đến với bạn”
 • Nơi làm việc: Công ty Cổ phần CAC
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Thực Phẩm tại Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) năm 2011 (Đại học)
  • Quản Trị Kinh Doanh tại Đại học Mở Tp.HCM năm 2014 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Chuyên viên ISO và Đào tạo
 • Trịnh Mạnh Hùng
 • “Hãy tìm kiếm những điều bạn mong muốn, chắc chắn nó sẽ đến với bạn”
 • Nơi làm việc: Công ty Cổ phần CAC
 • Quá trình đào tạo:
  • Công Nghệ Thực Phẩm tại Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) năm 2011 (Đại học)
  • Quản Trị Kinh Doanh tại Đại học Mở Tp.HCM năm 2014 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Chuyên viên ISO và Đào tạo

Tháng Hai, 2016

 • 3 Tháng Hai

  Phụ gia thực phẩm – Chất kháng sinh

  Chất kháng sinh có mã số trong khoảng: 700-799. Mã có sẵn: 700-717. Kháng khuẩn là tác nhân ức chế sự tăng trưởng hoặc tiêu diệt vi khuẩn. Đây là danh sách các chất phụ gia thực phẩm được sử dụng như chất kháng sinh.

Tháng Một, 2016