TS. Ngô Xuân Trung

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

TS. Ngô Xuân Trung
 • TS. Ngô Xuân Trung
 • Triết lý sống
 • Nơi làm việc: Department of Biotechnology, Graduate School of Engineering, Osaka University
 • Quá trình đào tạo:
  • Chemical Engineering tại Đại học Osaka năm 2013 (Tiến sĩ)
  • Chemical Engineering tại Đại học Osaka năm 2010 (Thạc sĩ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2007 (Kỹ sư)
 • Công việc hiện tại: Tissue Engineering
 • TS. Ngô Xuân Trung
 • Triết lý sống
 • Nơi làm việc: Department of Biotechnology, Graduate School of Engineering, Osaka University
 • Quá trình đào tạo:
  • Chemical Engineering tại Đại học Osaka năm 2013 (Tiến sĩ)
  • Chemical Engineering tại Đại học Osaka năm 2010 (Thạc sĩ)
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2007 (Kỹ sư)
 • Công việc hiện tại: Tissue Engineering

Tháng Chín, 2015