Thứ Tư, 29/11/2023
Lê Thị Lịch

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Lê Thị Lịch
  • Lê Thị Lịch
  • Once in your life, try something.  Work hard at something. Try to change. Nothing bad can happen
  • Nơi làm vic: Đang cập nhật
  • Quá trình đào to:
    • Công nghệ thực phẩm tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2015( Cử nhân)
  • Công vic hin ti: Đang cập nhật
  • Lê Thị Lịch
  • Once in your life, try something.  Work hard at something. Try to change. Nothing bad can happen
  • Nơi làm vic: Đang cập nhật
  • Quá trình đào to:
    • Công nghệ thực phẩm tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam năm 2015( Cử nhân)
  • Công vic hin ti: Đang cập nhật

Tháng Mười, 2015

  • 18 Tháng Mười

    Thiên ma

    Thiên ma

    Thiên ma là một loài thực vật. Thân rễ (thân ngầm) của nó được điều chế ở dạng bột, viên hoặc dạng lỏng.

  • 8 Tháng Mười

    Cúc La Mã

    Hoa của loại thảo mộc này được sấy khô và sử dụng như trà hoặc được dùng dưới dạng chiết xuất.