Thứ Hai, 20/05/2024
Hồ Hải Thượng

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Hồ Hải Thượng
 • Hồ Hải Thượng
 • “Triết lý sống”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Sư phạm tiếng Anh tại Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM chưa tốt nghiệp (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên khoa Ngoại Ngữ
 • Hồ Hải Thượng
 • “Triết lý sống”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Sư phạm tiếng Anh tại Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM chưa tốt nghiệp (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên khoa Ngoại Ngữ

Tháng Mười, 2015

 • 5 Tháng Mười

  Những mẹo để tránh dị ứng thực phẩm

  Mẹo tránh dị ứng thực phẩm

  Luật pháp Hoa Kỳ qui định tất cả những sản phẩm thực phẩm chịu sự kiểm soát của Cục quản lí thực phẩm và dược phẩm Hoa Kì nếu thành phần có “chất gây dị ứng...

Tháng Chín, 2015