ThS. Đậu Thị Huyền

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

ThS. Đậu Thị Huyền
 • ThS. Đậu Thị Huyền
 • Cứ vui lên vì cuộc đời cho phép
 • Nơi học tập và làm việc: Mầm Nhỏ, số 1 Lương Yên, Hà Nội
 • Quá trình đào tạo:
  • Việt Nam học tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2012 (Đại học)
  • Việt Nam học tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2014 (Thạc sĩ)
 • Công việc hiện tại: Biên tập viên
 • Giới thiệu về bản thân: Mình hiện là biên tập viên của Mầm Nhỏ, 1 kênh thông tin cho bố mẹ. Mình đang làm mẹ của một bé trai 3 tuổi.
 • ThS. Đậu Thị Huyền
 • Cứ vui lên vì cuộc đời cho phép
 • Nơi học tập và làm việc: Mầm Nhỏ, số 1 Lương Yên, Hà Nội
 • Quá trình đào tạo:
  • Việt Nam học tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2012 (Đại học)
  • Việt Nam học tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2014 (Thạc sĩ)
 • Công việc hiện tại: Biên tập viên
 • Giới thiệu về bản thân: Mình hiện là biên tập viên của Mầm Nhỏ, 1 kênh thông tin cho bố mẹ. Mình đang làm mẹ của một bé trai 3 tuổi.

Tháng Sáu, 2017

error: