Thứ Bảy, 18/05/2024
TS. Nguyễn Lệ Trúc

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

TS. Nguyễn Lệ Trúc
 • TS. Nguyễn Lệ Trúc
 • “What doesn’t kill you, makes you stronger.”
 • Nơi học tập và làm việc: National University of Singapore, Singapore
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ thuật hóa học và sinh học phân tử tại Singapore năm 2017 (Tiến sĩ)
  • Kỹ thuật hóa học tại Việt Nam năm 2010 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Research Fellow
 • Giới thiệu về bản thân: 
 • TS. Nguyễn Lệ Trúc
 • “What doesn’t kill you, makes you stronger.”
 • Nơi học tập và làm việc: National University of Singapore, Singapore
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ thuật hóa học và sinh học phân tử tại Singapore năm 2017 (Tiến sĩ)
  • Kỹ thuật hóa học tại Việt Nam năm 2010 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Research Fellow
 • Giới thiệu về bản thân: 

Tháng Hai, 2021

Tháng Năm, 2017

 • 2 Tháng Năm

  Tìm hiểu về arsen

  Trong tiếng Việt, kim loại arsen thường bị gọi nhầm là thạch tín, dẫn tới có sự hiểu nhầm là mọi hợp chất có chứa arsen đều là chất kịch độc. Tuy nhiên, độc tính của hợp chất arsen tùy thuộc vào loại hợp chất (vô cơ hay hữu cơ), hóa trị của arsen trong hợp chất đó và độ tinh khiết của hợp chất. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích toàn diện về các hợp chất arsen.