Phạm Hoàng

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Phạm Hoàng
 • Phạm Hoàng
 • đang cập nhật
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • đang cập nhật
 • Công việc hiện tại: đang cập nhật
 • Giới thiệu: đang cập nhật
 • Phạm Hoàng
 • đang cập nhật
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • đang cập nhật
 • Công việc hiện tại: đang cập nhật
 • Giới thiệu: đang cập nhật

Tháng Sáu, 2016

 • 28 Tháng Sáu

  Nhu cầu dinh dưỡng cho mẹ đang cho con bú

  Nhiều phụ nữ lần đầu làm mẹ thường lo lắng việc cho con bú sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chế độ ăn của họ. Bạn có thể không cần phải thực hiện những thay đổi lớn với những gì bạn ăn