Tôn Thất Hồ Hải

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Tôn Thất Hồ Hải
 • DS. Tôn Thất Hồ Hải
 • It’s not who you are underneath, it’s what you do that defines you
 • Nơi học tập và làm việc: Oregon, USA
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược sĩ tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2013 (Cử nhân Dược)
 • Công việc hiện tại: Pharmacy Technician
 • Giới thiệu về bản thân: 
 • DS. Tôn Thất Hồ Hải
 • It’s not who you are underneath, it’s what you do that defines you
 • Nơi học tập và làm việc: Oregon, USA
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược sĩ tại Đại học Y dược TP.HCM năm 2013 (Cử nhân Dược)
 • Công việc hiện tại: Pharmacy Technician
 • Giới thiệu về bản thân: 

Tháng Sáu, 2017

error: