Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Từ Phan Nam Phương
 • ThS. Từ Phan Nam Phương
 • “Đừng bỏ cuộc, bạn sẽ có kết quả tốt”
 • Nơi làm việc: Đại học Lạc Hồng
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống tại Đại học Bách khoa năm 2011 (Thạc sĩ)
  • Chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm tại Đại học Nông lâm TP HCM năm 2003 (Đại học)
 • Công việc hiện tại:Giảng viên
 • ThS. Từ Phan Nam Phương
 • “Đừng bỏ cuộc, bạn sẽ có kết quả tốt”
 • Nơi làm việc: Đại học Lạc Hồng
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ Thực phẩm và Đồ uống tại Đại học Bách khoa năm 2011 (Thạc sĩ)
  • Chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm tại Đại học Nông lâm TP HCM năm 2003 (Đại học)
 • Công việc hiện tại:Giảng viên

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: