Thứ Sáu, 06/08/2021

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trần Thị Kim Thủy
 • Trần Thị Kim Thủy
 • Cuộc đời là những hành trình để trải nghiệm
 • Nơi học tập : Tp. Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại ĐH Công Nghệ HCM năm 2011 (Cử nhân)
  • Nhật ngữ tại Cao Đẳng Quốc Tế Wakayama năm 2015
 • Công việc hiện tại: không.
 • Trần Thị Kim Thủy
 • Cuộc đời là những hành trình để trải nghiệm
 • Nơi học tập : Tp. Hồ Chí Minh
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại ĐH Công Nghệ HCM năm 2011 (Cử nhân)
  • Nhật ngữ tại Cao Đẳng Quốc Tế Wakayama năm 2015
 • Công việc hiện tại: không.

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ