Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Vũ Thị Thu Hiền
 • Vũ Thị Thu Hiền
 • “Muốn biết phải thử.”
 • Nơi làm việc: Công ty CPĐT Kim Long
 • Quá trình đào tạo:
  • Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2015 (Cử nhân)
  • Dược sỹ đa khoa tại Đại học Dược Hà Nội năm 2012 (Dược sĩ)
  • Sinh học tại Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN năm 2009( Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Công ty CPĐT Kim Long
 • Giới thiệu về bản thân: Là người nhiệt tình, sống có trách nhiệm, ham học hỏi và muốn giúp đỡ mọi người.
 • Vũ Thị Thu Hiền
 • “Muốn biết phải thử.”
 • Nơi làm việc: Công ty CPĐT Kim Long
 • Quá trình đào tạo:
  • Tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN năm 2015 (Cử nhân)
  • Dược sỹ đa khoa tại Đại học Dược Hà Nội năm 2012 (Dược sĩ)
  • Sinh học tại Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN năm 2009( Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Công ty CPĐT Kim Long
 • Giới thiệu về bản thân: Là người nhiệt tình, sống có trách nhiệm, ham học hỏi và muốn giúp đỡ mọi người.

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ