Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Phạm Duy Phương
 • Phạm Duy Phương
 • “Những người thắng cuộc không phải là những người chưa bao giờ chiến bại… mà là những người không bao giờ bỏ cuộc
 • Nơi học tập: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM  (Đại học )
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Phạm Duy Phương
 • “Những người thắng cuộc không phải là những người chưa bao giờ chiến bại… mà là những người không bao giờ bỏ cuộc
 • Nơi học tập: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM  (Đại học )
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: