Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Hà Phương Anh
 • Nguyễn Hà Phương Anh
 • We only live once
 • Nơi học tập: Travelcue Pte Ltd
 • Quá trình đào tạo:
  • Business Administration tại Lincoln University năm 2011 (Đại Học).
 • Công việc hiện tại: Nhân viên văn phòng.
 • Nguyễn Hà Phương Anh
 • We only live once
 • Nơi học tập: Travelcue Pte Ltd
 • Quá trình đào tạo:
  • Business Administration tại Lincoln University năm 2011 (Đại Học).
 • Công việc hiện tại: Nhân viên văn phòng.

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: