Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trần Thị Minh Nhung
 • Trần Thị Minh Nhung
 • “Cứ gõ cửa sẽ mở”
 • Nơi học tập: Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM năm 2017 (Đại học)
  • Ngành… tại …Nơi đào tạo… năm … (…Trình độ…)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: Tôi là một người thân thiện, vui tính, dễ hòa đồng. Trong công việc tôi là người cẩn thận và nghiêm túc.
 • Trần Thị Minh Nhung
 • “Cứ gõ cửa sẽ mở”
 • Nơi học tập: Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM năm 2017 (Đại học)
  • Ngành… tại …Nơi đào tạo… năm … (…Trình độ…)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: Tôi là một người thân thiện, vui tính, dễ hòa đồng. Trong công việc tôi là người cẩn thận và nghiêm túc.

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: