Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trần Anh Duy
 • Trần Anh Duy
 • “Con người biết nói dối nhưng vật chất thì không”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ Thuật Hóa Học tại ĐH Bách Khoa TPHCM năm 2018 (dự kiến) (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên khoa Kỹ thuật Hóa Học
 • Giới thiệu về bản thân: Nhiệt tình, ham học hỏi
 • Trần Anh Duy
 • “Con người biết nói dối nhưng vật chất thì không”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ Thuật Hóa Học tại ĐH Bách Khoa TPHCM năm 2018 (dự kiến) (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên khoa Kỹ thuật Hóa Học
 • Giới thiệu về bản thân: Nhiệt tình, ham học hỏi

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: