Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Phạm Thị Thùy Nhiên
 • Phm Th Thùy Nhiên
 • Cuc sng là mt cuc đua, nếu không chy nhanh bn s b đè bp
 • Nơi hc tp: Trường Đại học Bách Khoa TpHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Đang cập nhật
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Phm Th Thùy Nhiên
 • Cuc sng là mt cuc đua, nếu không chy nhanh bn s b đè bp
 • Nơi hc tp: Trường Đại học Bách Khoa TpHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Đang cập nhật
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: