Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Phạm Ngọc Anh
 • Phạm Ngọc Anh
 • “Im lặng và mỉm cười là 2 vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề , im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Nông lâm Huế – Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Nông lâm Huế  (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Phạm Ngọc Anh
 • “Im lặng và mỉm cười là 2 vũ khí lợi hại. Mỉm cười là cách để giải quyết nhiều vấn đề , im lặng là cách để tránh những vấn đề rắc rối xảy ra”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Nông lâm Huế – Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Nông lâm Huế  (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: