Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Lê Hồng Nhi
 • Lê Hồng Nhi
 • Triết lý sống
 • Nơi làm việc: Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận 12
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Trường ĐH KTCN TPHCM năm 2011 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Tham vấn viên tại Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng
 • Lê Hồng Nhi
 • Triết lý sống
 • Nơi làm việc: Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận 12
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Trường ĐH KTCN TPHCM năm 2011 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: Tham vấn viên tại Khoa Tham Vấn Hỗ Trợ Cộng Đồng

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: