Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Thị Lan Anh
 • Nguyễn Thị Lan Anh
 • Sống đơn giản
 • Nơi học tập và làm việc: Đại học Công nghệ TP HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ sinh học tại Đại học Công nghệ TP HCM năm 2016
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: Thích nghe nhạc, đọc sách, đi du lịch và ăn các món ngon ở khắp nơi
 • Nguyễn Thị Lan Anh
 • Sống đơn giản
 • Nơi học tập và làm việc: Đại học Công nghệ TP HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ sinh học tại Đại học Công nghệ TP HCM năm 2016
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: Thích nghe nhạc, đọc sách, đi du lịch và ăn các món ngon ở khắp nơi

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ