Thứ Ba, 22/06/2021

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Huỳnh Thị Kiều Diễm
 • Huỳnh Thị Kiều Diễm
 • There are no real successes without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.
 • Nơi học tập và làm việc: Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • CN Thực Phẩm tại ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: 
 • Huỳnh Thị Kiều Diễm
 • There are no real successes without rejection. The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.
 • Nơi học tập và làm việc: Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • CN Thực Phẩm tại ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: 

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ