Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Trần Thị Huyền
 • Trần Thị Huyền
 • Hãy sống một cuộc đời đầy ý nghĩa !
 • Nơi học tập: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Trần Thị Huyền
 • Hãy sống một cuộc đời đầy ý nghĩa !
 • Nơi học tập: Học viện Nông Nghiệp Việt Nam
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam 
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: