Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Thị Thêu
 • Nguyễn Thị Thêu
 • Nếu không thể giúp cho ai đó trở nên tốt hơn thì cũng đừng làm họ xấu đi
 • Nơi học tập: TP Hồ Chí Minh – Việt Nam
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2016 (Đại học) (chưa tốt nghiệp)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: Sở thích: Nấu ăn, ca hát, du lịch.
 • Nguyễn Thị Thêu
 • Nếu không thể giúp cho ai đó trở nên tốt hơn thì cũng đừng làm họ xấu đi
 • Nơi học tập: TP Hồ Chí Minh – Việt Nam
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TPHCM năm 2016 (Đại học) (chưa tốt nghiệp)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: Sở thích: Nấu ăn, ca hát, du lịch.

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: