Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Đức Lê
 • TS. Lê Huỳnh Tiến Đức
 • Be happy
 • Nơi học tập và làm việc: Case Western Reserve University (CWRU)
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ hoá tại Đại học Tokyo năm 2015 (Tiến sĩ)
  • Y sinh tại  Case Western Reserve University (CWRU)  (Sau Tiến sĩ)
 • Công việc hiện tại: Researcher
 • Giới thiệu về bản thân: 
 • TS. Lê Huỳnh Tiến Đức
 • Be happy
 • Nơi học tập và làm việc: Case Western Reserve University (CWRU)
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ hoá tại Đại học Tokyo năm 2015 (Tiến sĩ)
  • Y sinh tại  Case Western Reserve University (CWRU)  (Sau Tiến sĩ)
 • Công việc hiện tại: Researcher
 • Giới thiệu về bản thân: 

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: