Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Đinh Ngọc Loan
 • Đinh Ngọc Loan
 • Triết lý cuộc sống: Không có gì là không thể, chủ yếu là bản thân mình có cố gắng hết sức không thôi
 • Nơi học tập: Việt Nam
 • Quá trình đào tạo:
  • Ngành Công nghệ thực phẩm tại trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Tp.Hồ Chí Minh Đang học (Kĩ sư)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: Năng động, dễ gần, đôi khi hơi khó tính và cầu toàn một chút.
 • Đinh Ngọc Loan
 • Triết lý cuộc sống: Không có gì là không thể, chủ yếu là bản thân mình có cố gắng hết sức không thôi
 • Nơi học tập: Việt Nam
 • Quá trình đào tạo:
  • Ngành Công nghệ thực phẩm tại trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Tp.Hồ Chí Minh Đang học (Kĩ sư)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: Năng động, dễ gần, đôi khi hơi khó tính và cầu toàn một chút.

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: