Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Th.S Trần Thị Cúc Phương
 • Th.S Trần Thị Cúc Phương
 • Luôn làm những điều trái ngược với ý muốn của bản thân để rèn luyện ý chí
 • Nơi làm việc: Trường đại học Công Nghiệp Thực phẩm
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Trường đại học Nha Trang năm 2003 (Cử nhân)
  • Công nghệ thực phẩm và đồ uống tại Trường đại học Bách Khoa Tp.HCM năm 2014 (Thạc sỹ)
 • Công việc hiện tại: Giảng viên
 • Giới thiệu về bản thân: Sinh ngày 1980, Quê quán: Tiền Giang
 • Th.S Trần Thị Cúc Phương
 • Luôn làm những điều trái ngược với ý muốn của bản thân để rèn luyện ý chí
 • Nơi làm việc: Trường đại học Công Nghiệp Thực phẩm
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Trường đại học Nha Trang năm 2003 (Cử nhân)
  • Công nghệ thực phẩm và đồ uống tại Trường đại học Bách Khoa Tp.HCM năm 2014 (Thạc sỹ)
 • Công việc hiện tại: Giảng viên
 • Giới thiệu về bản thân: Sinh ngày 1980, Quê quán: Tiền Giang

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: