Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

CHOI Hana
 • Choi Hana
 • “Life is the journey of happiness, and happiness comes from sharing”
 • Nơi học tập và làm việc: TP HCM, Seoul Hàn Quốc
 • Quá trình đào tạo:
  • Quan hệ Quốc Tế và Quản trị Kinh Doanh tại Seoul, Hàn Quốc Korea University năm 2009( Cử nhân)
  • Coffee professional (SCAE, trained in Korea) tại Seoul, Hàn Quốc SPC Culinary Academy năm 2015( Professional)
 • Công việc hiện tại: Kinh doanh nhựa bao bì thực phẩm, cà phê và thực phẩm bánh kẹo
 • Giới thiệu về bản thân: Hiện mình đang quản lý kinh doanh bao bì nhựa thực phẩm, và phát triển thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Đã từng sinh sống học tập tại Singapore, Hàn Quốc, là người Hàn gốc Việt.
 • Choi Hana
 • “Life is the journey of happiness, and happiness comes from sharing”
 • Nơi học tập và làm việc: TP HCM, Seoul Hàn Quốc
 • Quá trình đào tạo:
  • Quan hệ Quốc Tế và Quản trị Kinh Doanh tại Seoul, Hàn Quốc Korea University năm 2009( Cử nhân)
  • Coffee professional (SCAE, trained in Korea) tại Seoul, Hàn Quốc SPC Culinary Academy năm 2015( Professional)
 • Công việc hiện tại: Kinh doanh nhựa bao bì thực phẩm, cà phê và thực phẩm bánh kẹo
 • Giới thiệu về bản thân: Hiện mình đang quản lý kinh doanh bao bì nhựa thực phẩm, và phát triển thương mại giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Đã từng sinh sống học tập tại Singapore, Hàn Quốc, là người Hàn gốc Việt.

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: