Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Phan Thị Huyền
 • Phan Thị Huyền
 • “Sống vui, sống khỏe, sống có ích.”
 • Nơi làm việc: Công ty Việt Nam Samho
 • Quá trình đào tạo:
  • Hóa Học (Vô cơ) tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên năm 2015 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: nhân viên phòng thí nghiệm
 • Phan Thị Huyền
 • “Sống vui, sống khỏe, sống có ích.”
 • Nơi làm việc: Công ty Việt Nam Samho
 • Quá trình đào tạo:
  • Hóa Học (Vô cơ) tại trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên năm 2015 (Cử nhân)
 • Công việc hiện tại: nhân viên phòng thí nghiệm

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: