Thứ Hai, 02/08/2021

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Phạm Thị Nhàn
 • Phạm Thị Nhàn
 • “You learn more than failure than success
 • Nơi làm việc: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM năm 2017 (Kỹ sư)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân:
 • Phạm Thị Nhàn
 • “You learn more than failure than success
 • Nơi làm việc: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM năm 2017 (Kỹ sư)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân:

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ