Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

TS. Nguyễn Phạm Hương Huyền
 • TS. Nguyễn Phạm Hương Huyền
 • “Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get. (Forrest Gump, 1994)”
 • Nơi làm vic: Công ty KONGO Corporation (Japan)
 • Quá trình đào to:
  • Công nghệ sinh học tại Tokyo Institute of Technology, Japan năm 2013 (Tiến sỹ)
  • Công nghệ hóa học tại De La Salle University, Philippines năm 2009 (Thạc sỹ)
  • Hóa Thực phẩm tại Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh năm 2007 (Cử nhân)
 • Công vic hin ti: Phụ trách xử lý các đơn hàng xuất nhập khẩu ra nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam. Ngoài ra, dịch thuật tài liệu kỹ thuật (Anh, Việt, Nhật)
 • Gii thiu v bn thân: Học Thực phẩm, nâng cao về Hóa học, chuyên sâu về Sinh học và đang đi làm về Xuất nhập khẩu.
 • TS. Nguyễn Phạm Hương Huyền
 • “Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get. (Forrest Gump, 1994)”
 • Nơi làm vic: Công ty KONGO Corporation (Japan)
 • Quá trình đào to:
  • Công nghệ sinh học tại Tokyo Institute of Technology, Japan năm 2013 (Tiến sỹ)
  • Công nghệ hóa học tại De La Salle University, Philippines năm 2009 (Thạc sỹ)
  • Hóa Thực phẩm tại Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh năm 2007 (Cử nhân)
 • Công vic hin ti: Phụ trách xử lý các đơn hàng xuất nhập khẩu ra nước ngoài, đặc biệt là Việt Nam. Ngoài ra, dịch thuật tài liệu kỹ thuật (Anh, Việt, Nhật)
 • Gii thiu v bn thân: Học Thực phẩm, nâng cao về Hóa học, chuyên sâu về Sinh học và đang đi làm về Xuất nhập khẩu.

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: