Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Hoàng Giang Vi
 • Nguyễn Hoàng Giang Vi
 • “Nỗ lực tạo nên kỳ tích”
 • Nơi làm việc: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Kinh doanh ăn vặt
 • Nguyễn Hoàng Giang Vi
 • “Nỗ lực tạo nên kỳ tích”
 • Nơi làm việc: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
 • Quá trình đào tạo:
  • Công nghệ thực phẩm tại Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 (Đại học)
 • Công việc hiện tại: Kinh doanh ăn vặt

Chưa có nội dung và thông tin cần tìm

Vui lòng trở về Trang chủ

error: