Hướng dẫn thành viên Xem Video Phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt trên Youtube

Xem Video Phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt trên Youtube

 

Nếu video có phụ đề, anh/chị có thể bật phụ đề bằng cách nhấp vào biểu tượng phụ đề ở dưới cùng màn hình video, giống như sau:  hoặc

Phụ đề tiếng Anh cho video trên Youtube
Phụ đề tiếng Anh cho video trên Youtube

I. Chọn phụ đề Tiếng Việt

Chọn phụ đề bằng cách nhấp vào biểu tượng phụ đề. Nếu chỉ hiển thị phụ đề Tiếng Anh, có thể bật tính năng phụ đề dịch tự động:

  1. Nhấp vào biểu tượng cài đặt ở dưới cùng màn hình video
  2. Nhấp khung Phụ đề
  3. Nhấp Dịch phụ đề
  4. Nhấp chuột để chọn một ngôn ngữ Tiếng Việt
  5. Nhấp OK
Phụ đề tiếng Việt cho video trên Youtube
Phụ đề tiếng Việt cho video trên Youtube

II. Xem bản ghi phụ đề

Với những video mà chủ sở hữu có cung cấp phụ đề, anh/chị có thể chọn xem bản ghi phụ đề đầy đủ và chuyển đến các phần nhất định của video.

Dưới đây là cách mở tùy chọn bản ghi tương tác này:

  1. Nhấp vào …Thêm bên dưới trình phát.
  2. Chọn biểu tượng phiên âm . Khi anh/chị xem video, bản ghi sẽ cuộn để hiển thị nội dung phụ đề hiện tại.
  3. Nhấp vào bất kỳ dòng nội dung phụ đề nào để chuyển đến phần video tương ứng.

Lưu ý: Muốn xem bản ghi phụ đề tiếng Việt thì thực hiện mục I

Bản ghi phụ đề
Bản ghi phụ đề


error: