Thứ Ba, 20/02/2024
Nguyễn Thu Quyên

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Nguyễn Thu Quyên
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Quyên
 • “Những nhà vô địch không bao giờ ngừng chơi cho đến khi họ đạt được đúng nghĩa của từ vô địch”. – Billie Jean King
 • Nơi học tập và làm việc: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ sư Công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: 
 • Họ và tên: Nguyễn Thu Quyên
 • “Những nhà vô địch không bao giờ ngừng chơi cho đến khi họ đạt được đúng nghĩa của từ vô địch”. – Billie Jean King
 • Nơi học tập và làm việc: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
 • Quá trình đào tạo:
  • Kỹ sư Công nghệ thực phẩm tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Giới thiệu về bản thân: 

Tháng Năm, 2017