Thứ Sáu, 01/03/2024
Bùi Lê Ngọc Trâm

Thành viên - Thực phẩm Cộng đồng

Bùi Lê Ngọc Trâm
 • Ms. Bùi Lê Ngọc Trâm   
 • “Hữu xạ tự nhiên hương”
 • Nơi học tập: University of New Brunswick/ Humber College
 • Quá trình đào tạo:
  • Điều dưỡng (Nursing) tại University of New Brunswick/Humber College (Đại học – Bachelor)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên
 • Ms. Bùi Lê Ngọc Trâm   
 • “Hữu xạ tự nhiên hương”
 • Nơi học tập: University of New Brunswick/ Humber College
 • Quá trình đào tạo:
  • Điều dưỡng (Nursing) tại University of New Brunswick/Humber College (Đại học – Bachelor)
 • Công việc hiện tại: Sinh viên

Tháng Mười, 2020

 • 19 Tháng Mười

  Công thức nào cho một tuổi già khỏe mạnh?

  Công thức nào cho tuổi già khỏe mạnh

  Kéo dài tuổi thọ, nâng cao sức khỏe và tăng cường vận động là một trong những nỗ lực chống lão hóa. Những vấn đề quan tâm gồm: độ linh hoạt cơ khớp, lão hóa da.